VOP fyzická osoba nepodnikateľ ( spotrebiteľ )

VOP subjekt s prideleným IČO